اپلیکیشن دبیر سامانه مداد

هر آنچه که یک معلم برای آموزش به دانش آموزان نیاز دارد در اپلیکیشن دبیر سامانه مداد خلاصه شده است.

اپلیکیشن دبیر سامانه مداد

بانک سوال

دبیران گرامی می‌توانند با مراجعه به بانک سوالات مداد، برای استفاده در آزمون ها یا مسابقات مجموعه سوالات گوناگون تولید کنند.همچنین می‌توانند با طرح سوالات با کیفیت، اعتبار هدیه دریافت نمایند.

اپلیکیشن دبیران

مسابقات

آموزگاران محترم می‌توانند جهت افزایش انگیزه و حس رقابت در بین دانش آموزان مسابقات 4 گزینه ای علمی طراحی کرده و شادابی را به مدارس بازگردانند.

سامانه آموزشی مداد

ثبت تکالیف

مداد

مشاهده تکالیف

مداد

انجام تکالیف

مداد

اطلاع رسانی به دبیر

فیلم های آموزش کار با اپلیکیشن

اپلیکیشن دبیر سامانه مداد

گفت و گو

در قسمت گفت و گو دبیران عزیز می‌توانند در گروه مربوطه ، هر جا و هر زمان با دانش آموزان خود ارتباط داشته و سوالات آنها را پاسخ دهند.

اپلیکیشن دبیر سامانه مداد

آزمون آنلاین

این قسمت طوری طراحی شده تا معلمان به راحتی و با استفاده از روش های مختلف سوالات مورد نظر را برای انجام آزمون آنلاین بارگزاری نمایند.همچنین تحلیل آزمون پس از پایان آن به صورت هوشمند در اختیار دبیران قرار می‌گیرد.

مداد دانش آموز موبایل
اپلیکیشن دبیران
اپلیکیشن دبیر سامانه مداد

گفت و گو

در قسمت گفت و گو دبیران عزیز می‌توانند در گروه مربوطه ، هر جا و هر زمان با دانش آموزان خود ارتباط داشته و سوالات آنها را پاسخ دهند.

مداد دانش آموز موبایل
اپلیکیشن دبیران
اپلیکیشن دبیر سامانه مداد

بانک سوال

دبیران گرامی می‌توانند با مراجعه به بانک سوالات مداد، برای استفاده در آزمون ها یا مسابقات مجموعه سوالات گوناگون تولید کنند. همچنین می‌توانند با طرح سوالات با کیفیت اعتبار هدیه دریافت نمایند.

مداد دانش آموز موبایل
اپلیکیشن دبیران
اپلیکیشن دبیر سامانه مداد

آزمون آنلاین

این قسمت طوری طراحی شده تا معلمان به راحتی و با استفاده از روش های مختلف سوالات مورد نظر را برای انجام آزمون آنلاین بارگزاری نمایند. همچنین تحلیل آزمون پس از پایان آن به صورت هوشمند در اختیار دبیران قرار می‌گیرد.

مداد دانش آموز موبایل
اپلیکیشن دبیران
اپلیکیشن دبیران

مسابقات

آموزگاران محترم می‌توانند جهت افزایش انگیزه و حس رقابت در بین دانش آموزان مسابقات 4 گزینه ای علمی طراحی کرده و شادابی را به مدارس بازگردانند.

سامانه آموزشی مداد

ثبت تکالیف

مداد

مشاهده تکالیف

مداد

انجام تکالیف

مداد

اطلاع رسانی به دبیر

فیلم های آموزش کار با اپلیکیشن

سامانه آموزشی مداد، سریعتر و قدرتمندتر

سامانه مدارس مداد

سامانه مشاوره مداد

اپلیکیشن والدین