اپلیکیشن دانش آموز سامانه مداد

با مداد تکلیف ثبت کن، امتحان بده و خلاصه همه کارای مدرستو انجام بده 😉

سامانه هوشمندسازی مدارس مداد

آزمون آنلاین

پس از پایان آزمون آنلاین تحلیل ها و کارنامه های مختلفی به نمایش درآورده می شود و به دانش آموزان کمک می‌کند که نقاط ضعف خود را شناخته و آن را تقویت کنند

سامانه هوشمندسازی مدارس مداد

کاربرگ مطالعاتی

سامانه مداد با ارائه محیطی برای ثبت میزان مطالعات دانش آموزان، امکان تحلیل ساعات مطالعاتی و کمک به روند پیشرفت این عزیزان را فراهم کرده است.

سامانه آموزشی مداد

ثبت تکالیف

مداد

مشاهده تحلیل مطالعاتی

مداد

انجام تکالیف

مداد

ثبت کاربرگ

فیلم های آموزش کار با اپلیکیشن

سامانه هوشمندسازی مدارس مداد

بانک سوال

دانش آموزان عزیز می‌توانند سوالات متنوع هر درس را در قسمت بانک سوال پیدا کرده و با حل آنها آماده آزمون ها شوند.

سامانه هوشمندسازی مدارس مداد

مسابقات

پس از ایجاد مسابقات، دانش آموزان این امکان را دارند که به هر سوال فقط یک بار پاسخ دهند.
به پاسخ های صحیح امتیاز تعلق گرفته و در پایان سال به نفرات برتر، توسط سامانه مداد، جوایز نفیسی اهدا می شود.

مداد دانش آموز موبایل
مداد دانش آموز موبایل
سامانه هوشمندسازی مدارس مداد

بانک سوال

دانش آموزان عزیز می‌توانند سوالات متنوع هر درس را در قسمت بانک سوال پیدا کرده و با حل آنها آماده آزمون ها شوند.

مداد دانش آموز موبایل
مداد دانش آموز موبایل
سامانه هوشمندسازی مدارس مداد

آزمون آنلاین

پس از پایان آزمون آنلاین تحلیل ها و کارنامه های مختلفی به نمایش درآورده می شود و به دانش آموزان کمک می‌کند که نقاط ضعف خود را شناخته و آن را تقویت کنند

مداد دانش آموز موبایل
مداد دانش آموز موبایل
سامانه هوشمندسازی مدارس مداد

مسابقات

پس از ایجاد مسابقات، دانش آموزان این امکان را دارند که به هر سوال فقط یک بار پاسخ دهند. به پاسخ های صحیح امتیاز تعلق گرفته و در پایان سال به نفرات برتر، توسط سامانه مداد، جوایز نفیسی اهدا می شود.

مداد دانش آموز موبایل
مداد دانش آموز موبایل
سامانه هوشمندسازی مدارس مداد

کاربرگ مطالعاتی

سامانه مداد با ارائه محیطی برای ثبت میزان مطالعات دانش آموزان، امکان تحلیل ساعات مطالعاتی و کمک به روند پیشرفت این عزیزان را فراهم کرده است.

سامانه آموزشی مداد

ثبت تکالیف

مداد

مشاهده تحلیل مطالعاتی

مداد

انجام تکالیف

مداد

ثبت کاربرگ

فیلم های آموزش کار با اپلیکیشن

سامانه آموزشی مداد، سریعتر و قدرتمندتر

سامانه مدارس مداد

سامانه مشاوره مداد

اپلیکیشن والدین