اپلیکیشن اولیاء سامانه مداد

با اپلیکیشن اولیا سامانه مداد، به روند تحصیلی فرزندان خود دسترسی داشته باشید

سامانه هوشمندسازی مدارس مداد

مشاوره

در صورت درخواست والدین انواع مشاوره های اختصاصی، تحصیلی، رفتاری و اعتماد به نفس، توسط رتبه های برتر کنکور های سال های گذشته به دانش آموزان ارائه می شود.

سامانه هوشمندسازی مدارس مداد

سرویس مدارس

سامانه مداد با سیستم مدیریت سرویس مدارس این امکان را در اختیار اولیا گرامی قرار داده است تا از وضعیت لحظه به لحظه سرویس دانش آموز خود اطلاع کسب کنند.

سامانه آموزشی مداد

ثبت تکالیف

مداد

مشاهده تکالیف

مداد

انجام تکالیف

مداد

اطلاع رسانی به دبیر

فیلم های آموزش کار با اپلیکیشن

اپلیکیشن دبیر سامانه مداد

نمرات

نمرات تکالیف و یا امتحانات بلا فاصله پس از تعیین توسط معلمان، با استفاده از اعلان به اولیا عزیز اطلاع رسانی خواهد شد.

سامانه هوشمندسازی مدارس مداد

کارنامه

با استفاده از سامانه مداد دیگر نیازی نیست برای گرفتن کارنامه به مدرسه مراجعه کنید، تمامی کارنامه ها در اپلیکیشن اولیا سامانه مداد موجود می باشد.

 • معرفی اپلیکیشن
 • سیستم مدیریت سرویس مدارس
 • نحوه اطلاع از اعلان ها

راهنمایی و کمک

 • سوالات متداول
 • گزارش خطا
 • مشکلات فنی

لینک های مفید

اپلیکیشن اولیاء سامانه مداد

اپلیکیشن اولیا مداد

با اپلیکیشن اولیا سامانه مداد به روند تحصیلی فرزندان خود دسترسی داشته باشید

مداد دانش آموز موبایل
اپلیکیشن اولیاء
اپلیکیشن دبیر سامانه مداد

نمرات

نمرات تکالیف و یا امتحانات بلا فاصله پس از تعیین توسط معلمان، با استفاده از اعلان به اولیا عزیز اطلاع رسانی خواهد شد.

مداد دانش آموز موبایل
اپلیکیشن والدین
سامانه هوشمندسازی مدارس مداد

مشاوره

در صورت درخواست والدین انواع مشاوره های اختصاصی، تحصیلی، رفتاری و اعتماد به نفس، توسط رتبه های برتر کنکور های سال های گذشته به دانش آموزان ارائه می شود.

مداد دانش آموز موبایل
اپلیکیشن والدین
سامانه هوشمندسازی مدارس مداد

کارنامه

با استفاده از سامانه مداد دیگر نیازی نیست برای گرفتن کارنامه به مدرسه مراجعه کنید، تمامی کارنامه ها در اپلیکیشن اولیا سامانه مداد موجود می باشد.

مداد دانش آموز موبایل
اپلیکیشن والدین
سامانه هوشمندسازی مدارس مداد

سرویس مدارس

سامانه مداد با سیستم مدیریت سرویس مدارس این امکان را در اختیار اولیا گرامی قرار داده است تا از وضعیت لحظه به لحظه سرویس دانش آموز خود اطلاع کسب کنند.

سامانه آموزشی مداد

ثبت تکالیف

مداد

مشاهده تکالیف

مداد

انجام تکالیف

مداد

اطلاع رسانی به دبیر

فیلم های آموزش کار با اپلیکیشن

 • معرفی اپلیکیشن
 • سیستم مدیریت سرویس مدارس
 • نحوه اطلاع از اعلان ها

راهنمایی و کمک

 • سوالات متداول
 • گزارش خطا
 • مشکلات فنی

لینک های مفید